استانداری

نتایج: 338 عنوان - براساس جستجوی واژه «استانداری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه سیاست و اقتصاد: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران بر لزوم ورود دانشگاه های مازندران به تولید علم و تجاری سازی آن تاکید کرد. به گز