اردوگاه

نتایج: 49 عنوان - براساس جستجوی واژه «اردوگاه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صحبت های یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر گفت: اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است و قس