خرید سکه کلکسیونی

اردوگاه

به تازگی تصاویری جدید ماهواره‌ای از اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی منتشر شده است. به گزارش «انتخاب»؛ در این تصاویر ماهوا‌ره‌ای که از کمپ ۱۵ و ۲۶ اردوگاه‌های کار اجباری گرفته شده هزاران نفر از زندانیان سیاسی تحت کار اجباری و شکنجه قرار دارند.