ارتش ایران

نتایج: 15932 عنوان - براساس جستجوی واژه «ارتش ایران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پیش از دیدار ولی عهد سعودی با رئیس جمهور آمریکا، اقداماتی از سوی اروپا صورت گرفته است که در ظاهر برای محدود کردن ایران اما در واقع با هدف ناکام گذاشتن تلاش امر