کتاب سکه های ماشینی قاجار

اراک

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: به همت کارشناسان نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۴۹ مورد پروانه کاربرد نشان استاندارد صادر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استا