کتاب سکه های ماشینی قاجار

احداث

نتایج: 230 عنوان - براساس جستجوی واژه «احداث» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در جنگ یمن مهم ترین موضوع این بود که عربستان سعودی می خواست پروژه قدیمی خود برای احداث خط لوله نفتی از داخل عربستان سعودی تا استان حضرموت یمن تا اقیانوس هند را دنبال کند به گزارش روزپلاس فیصل جلول کارشناس لبنانی مقیم فرانسه که چندی پیش در کنفرانسی متعلق ب