# هشتگ » اجراخوانی

1 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نسیم ادبی مهرماه «احساسات مخلوط» را در شهرزاد اجراخوانی می کند. به گزارش گره فرهنگی خبرگزاری دانشجو، «اجراخوانی احساسات مخلوط» به کارگردانی نسیم اد