کتاب سکه های ماشینی قاجار

آموزش

خطیب پور عنوان کرد: اگر در زمینه های بهداشت و درمان به شاخصه های لازم نرسیدیم علت این است که مردم همکاری لازم را نداشتند. به گزارش صاحب نیوز؛ مسئول آموزش سلامت بهداشت و درمان گلپایگان گفت: اگر در زمینه های بهداشت و درمان به شاخصه های لازم نرس