کتاب سکه های ماشینی قاجار

آمریکا

کنگره آمریکا در پی اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه حزب‌الله لبنان با هدف قطع به اصطلاح منابع مالی خارجی این گروه مقاومت است. به گزارش پارس تودی، کنگره آمریکا روند تهیه پیش نویس سه طرح جدید ر