خرید سکه کلکسیونی

آمریکا

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در «توفان توئیتری» خود به سنای این کشور درخصوص تحریم ایران هشدار داد.به گزارش ایرنا، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا دولت اوباما در 9 پیام توئیتری به سنای این کشور که بررسی تحریم های جدید علیه ایران را در دست دارد هشدار