آمریکا

نتایج: 5101 عنوان - براساس جستجوی واژه «آمریکا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با افت ذخایر و پس از این که رویترز اطلاع داد، عربستان سعودی به دنبال این است که قیمت ها را از این هم بالاتر ببرد، قیمت نفت به اوج گرفتن خود تا بالاترین رکوردها