جشنواره نوروزی

اخبار آلمان - صفحه 1

ستاره ترک ‌تبار تیم ملی آلمان از حضور خانواده‌اش در ترکیه ابراز رضایت کرد. به گزارش وانانیوز، مسعود اوزیل ستاره ترک تبار تیم ملی آلمان که همچنان خانواده‌اش در ترکیه زندگی می کنند از حضور خانواده‌اش در ترکیه ابراز رضایت کرد. وی که جدیدا قصد دارد ب