کتاب سکه های ماشینی قاجار

آلمان

بزرگترین صنعت آلمان، دوباره با سوالات سخت چگونگی انجام کسب و کار مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران،هنوز هم ماجراهای رسوایی فولکس واگن و «دیزل گیت»