خرید کتاب سکه طلا

آسیا

نمایندگان کشورمان در دسته ۸۵ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در پایان حرکت دوضرب و مجموع به عناوین دوم و پنجم دست یافتند. * حرکت یک ضرب: مرتضی بیگلری د