عناوین مهم خبری اخرین اخبار

براساس پژوهشی که انجام شده مصرف دخانیات کل کشور، 55 میلیارد نخ برآورد شده است. وزارت بهداشت سال 1392 طی یک تحقیق میدانی، رقم برآورد مصرف را بین 5/ 49 تا 55 میلی...

محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه وارد فرودگاه ونوکووای مسکو شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف برای دیدار با همتای روسی خود و نیز سخنرانی در کنفر...

جدیدترین اخبار