عناوین مهم خبری اخرین اخبار

عفرین شهری در شمال شرقی سوریه است که اکثر سکنه ۸۰ هزار نفری آن را کردها تشکیل می دهند و همین کردها از شروع درگیری ها در سوریه شهر و اطراف آن را به عنوان کانتون...

جدیدترین اخبار