کتاب سکه های ماشینی قاجار

عصر خودرو

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: در تولید خودروهای یورو۴ با هیچ خودروسازی شوخی نداریم عصر خودرو- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر خطوط تولید خودرو به طور منظم کنترل و بازرسی می‌شود،تاکید کرد: سال گذشته حداقل ۱۵ نوع خودرو به دلیل عدم ان