کتاب سکه های ماشینی قاجار

پدال

در ادامهٔ برگزاری سری رقابت‌ها و دوئل‌های خودرویی پدال، این بار سراغ یکی از بخش‌های جذاب جهان خودرو یعنی کلاس خودروهای