جشنواره نوروزی

اخبار پدال - صفحه 1

انویدیا و بوش در حال کار مشترک به منظور توسعه‌ی سیستم‌های خودران جدید و پیشرفته برای خودروهای تولید انبوه هستند. هر دو