خرید سکه کلکسیونی

قدس آنلاین - صفحه 7

قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ابوترابی تاکید کرد: شناسنامه یکی از اقلام مورد نیاز و ضروری برای شرکت در انتخابات است و همچنین با همکاری و هماهنگی با شورای نگهبان شماره ملی نیز به عنوان نیاز ضروری برای شرکت در انت