جشنواره نوروزی

اخبار قدس آنلاین - صفحه 4

قدس آنلاین به نقل از ایسنا، مازیار حسینی با اشاره به بحث معارضین در ساخت خط 8 مترو، گفت: در احداث خط 8 متروی پایتخت با توجه به طول قریب به ٣٥ کیلومتری این خط، با حجم عظیمی از معارضین روبرو بودیم که شامل زمین