جشنواره نوروزی

اخبار قدس آنلاین - صفحه 1

قدس آنلاین، در این مراسم که با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر پرتغال و همچنین صدها هوادار کریس رونالدو برگزار شد، نام فرودگاه مدیرا به طور رسمی به فرودگاه کریس رونالدو تغییر پیدا کرد.

رونالدو که پیش از ای