جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 6

فیلم‌های اکران نوروز 96 نظر مخاطبان را جلب کرد اما نگرانی صاحبان آثار از تبلیغات محدودی است که برای فیلم‌ها در نظرگرفته شده است.به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، ترکیب مناسبی برای اکران نوروزی در نظر گرفته شد که علاوه بر فیلم های کمدی، فیلم های اجتم