جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 5

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه بزرگترین رقیب روحانی عملکرد اوست گفت: متاسفانه آقای روحانی قول ها و وعده هایی را داد که به آنها عمل نکرد.به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، مهر نوشت: تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری