جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 2

روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران فایل صوتی منتسب به جلسات شورای شهر تهران را تکذیب کرد.به گزارش خبرگزاری فارس،به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، کانال ضد انقلاب و جاعل "آمد نیوز" ک