جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 19

ایتالیا بازگرداندن شمار بیشتری از پناهجویان را در دستور کار خود قرار داده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ایتالیا قصد دارد شمار بیشتری از پناهجویان را به کشورشان باز گرداند. بنابر گزارش نیویوروپ، دولت چپ گرای میانه ایتالیا در نظر دارد، افرادی