خرید کتاب سکه طلا

فارس نیوز

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از تعیین علت فوت و اعلام آن به مرجع قضایی خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از تعیین علت فوت و اعلام آن به مرجع قضایی خبر داد. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهارداشت: در