کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فارس نیوز - صفحه 1

مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مقطع متوسطه دوم، 3 ساعت به درس تربیت بدنی افزوده شده است، گفت: بر این اساس در آینده نزدیک به 4 هزار معلم تربیت بدنی نیاز خواهیم داشت.حسین بابویی مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبر