جشنواره نوروزی

اخبار فارس نیوز - صفحه 1

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای اولین بار در حدود بیست سال گذشته به اتفاق آراء با ساخت شهرک‌های جدید در کرانه اشغال‌شده باختری موافقت کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای اولین بار در تقریباً 20 سال گذشته به اتفا