کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار بانی فیلم - صفحه 7

تئاتر نمایش «ظهور ناگهانی مرگ» نوشته مشترک ایلیا عابدینی، فرزاد هداوند خانی، آزیتا نوربخش با کارگردانی ایلیا عابدینی در مجموعه تئاترشهر استان البرز روی صحنه می‌رود.  به گزارش رسیده، نمایش «ظهور ناگهانی مرگ» نوشته مش