خرید کتاب سکه طلا

بانی فیلم - صفحه 6

خبر برتر, سینمای ایران رسانه ای شدن شایعه استعفای حجت الله ایوئبی از سمت سازمان سینمایی و انتشار خبر تکذیب این استعفا، سینمای ایران در حوزه مدیریت را در شرایط خاصی قرار داد. به گزارش بانی فیلم، این کش و قوس های مدیری