خرید کتاب سکه طلا

اخبار بانی فیلم - صفحه 6

خبر برتر, یادداشت بانی فیلم – گروه سینمای ایران: مهدی کرم پور با رد شایعات مطرح شده درباره اجرای برنامه سینمایی شبکه چهار توسط او و برخی حاشیه سازی های نادرست، اعلام کرد به دلیل گرفتاری در انجام مراحل نهایی فیل