جشنواره نوروزی

اخبار بانی فیلم - صفحه 4

تلویزیون, خبر برتر بانی فیلم – گروه تلویزیون، مجتبی احمدی: اصولاً سریال سازی در همه جای دنیا به عنوان یک صنعت با نگاهی چند جانبه رخ می دهد و شبکه های مختلف تلویزیونی و کمپانی های ساخت فیلم و سریال با هدفی چند گ