خرید سکه کلکسیونی

اخبار بانی فیلم - صفحه 3

سینمای جهان محمد حقیقت:  هفتادمین دوربرپائی جشنواره «کن» که معتبرترین فستیوال در نوع خود است، امسال با یک هفته تاخیر به خاطر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از ۱۷ تا ۲۸ ماه مه برگزار خواهدشد. برمبنای شنیده ها قرار است ا