خرید کتاب سکه طلا

اخبار بانی فیلم - صفحه 22

سریال تلویزیونی معمای شاه این هفته با نمایش قسمت بیست و ششم خود درگیری های مردم با عناصر حکومت پهلوی در سی تیر سال ۱۳۳۱ را بازسازی کرده و با جزئیات به تصویر می کشد به گزارش روابط عمومی معمای شاه در بیست و ششمین قسمت از این سریال تلویزیونی استعفای محمد مصد