خرید کتاب سکه طلا

اخبار بانی فیلم - صفحه 1

سینمای جهان بانی فیلم – گروه سینمای جهان: در اوایل سال ۲۰۱۷ با اطمینان بیشتری می توان گفت که سال پایان یافته ۲۰۱۶ مثل اکثر سال های اخیر زمان مناسبی برای اوجگیری فیلم های کمدی- اجتماعی و آثاری بوده اند که جوامع