جشنواره نوروزی

اخبار ایمنا - صفحه 7

رئیس هیأت ورزش روستایی و عشایری استان گفت: در پرداخت امتیاز وام به ووشوکار آسیب‌دیده مشکلی نداریم اما حساب وام‌ها در حال حاضر بسته است و تا اردیبهشت‌ ماه سال آینده باید صبر کرد. در گفتگو با ایمنا ادعا کرد که وعده پرداخت وام و فرستاد