خرید کتاب سکه طلا

ایمنا - صفحه 6

دیدار با سپاهان چهارمین بازی خانگی پیاپی صباست که در آن ورود به ورزشگاه یادگار امام (ره) منوط به خرید بلیت نیست. تماشای دیدار صبا برابر سپاهان در ورزشگاه یادگار امام (ره) رایگان اعلام شد. این اولین بار نیست که در دیدار خانگی صبا طی