خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایمنا - صفحه 6

فرصتی فراهم شد که به دیدار استاد «نادرقلی نادری رارانی» پژوهشگر قرآن و خط شناسی بروم که البته به گفته خودش باید دو صفت جهانگرد و کشاورز را نیز به آن افزود. به گزارش ایمنا، «در سال 1317 شمسی در روستای راران قهاب در