خرید کتاب سکه طلا

اخبار ایمنا - صفحه 3

محمد جواد ظریف صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست غیررسمی و مشورتی سوریه در داووس سوئیس گفت که تهران مخالف حضور آمریکا در نشست مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد جواد ظریف پیش از