جشنواره نوروزی

اخبار ایمنا - صفحه 3

در سال ۷۶، ۸۴، ۸۸ و ۹۲. بعضی جلوی چشم مردم بود و بعضی را مردم متوجه نشدند. در همه این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجه انتخاب مردم هرچه که هست باید تحقق پیدا کند. به گزارش ایمنا، رهبر معظم انقلاب امروز در جوار حرم مطهر ر