جشنواره نوروزی

اخبار ایمنا - صفحه 1

رئیس شورای شهر اصفهان اطلاع رسانی های به موقع و مطلوب ستاد خدمات سفر را یکی از نکاتی دانست که باعث افزایش بازدهی سفر مسافران شده است. به گزارش ایمنا به نقل از کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، رضا