جشنواره نوروزی

اخبار سینما پرس - صفحه 1

سینماپرس: مغزهای کوچک زنگ زده، در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر به سر می‌برد و اوایل اردیبهشت کلید می‌خورد.