کتاب سکه های ماشینی قاجار

بهار نیوز - صفحه 72

گروه بین الملل وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارنظر 51 دیپلمات این کشور نسبت به تحولات سوریه این اظهار نظر را مهم ارزیابی کرده است در این سند که به امضای 51 تن از مقام های ارشد و میان رده وزارت امور خارجه آمریکا رسیده است از دولت واشنگتن خواسته شده که ع