کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار بهار نیوز - صفحه 5

گروه فرهنگی: در حالی که شورای صنفی نمایش، 12 فیلم را به عنوان نامزد اکران نوروزی معرفی کرده است، اما از همین حالا اکران 5 فیلم در پنج سرگروه قطعی شده است و در واقع تنها یک سهمیه خالی باقی مانده است. به گزارش جام جم، داستان اکران نوروزی امسال بر خلاف