خرید کتاب سکه طلا

اخبار بهار نیوز - صفحه 5

داریوش احمدیان روزنامه بهار مدت چندانی تا حضور دونالد ترامپِ همچنان ناشناخته در کاخ سفید نمانده است. حضوری که پیش بینی می شود برای ایران حداقل در ابتدای امر چندان خوش یمن نخواهد بود. ترامپ با داشتن مجلسی همراه به سمت افزایش فشارها بر ایران پیش خوا