جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 5

گروه عکس: در این گزارش نگاهی می اندازیم به هتل مجلل یخی که در منطقه لاپلند سوئد احداث شده است. دمای اتاق های این هتل ۵ درجه زیر صفر است.