کتاب سکه های ماشینی قاجار

بهار نیوز - صفحه 4

گروه بین‌الملل: رسانه‌های غربی تصاویری ماهواره‌ای از تفرجگاه دیکتاتور جوان کره‌شمالی منتشر کردند. این در حالیست که مردم نگون بخت این کشور به دلیل سالها تحریم، در بدترین شرایط به سر می برند و طبق گزارش ها در برخی مناطق این کشور، مردم به دلیل نبود آذوقه به