جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 4

گروه فرهنگی: یک کارشناس هنری معتقد است، پرونده فرستادن آثار موزه هنرهای معاصر به اروپا هنوز بسته نشده و احتمالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد. رضا نامی در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت هنرهای تجسمی در سال ۹۵، گفت: حرکت هایی که در گذشته د