جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 3

گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف گفت: ما بارها مخالفت خود را با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره اعلام کردیم اما دولت تصمیم گرفت که آن را اجرایی کند و ما هم قبول کردیم که در کنار دولت باشیم. رئیس اتاق اصناف ایران در گفت وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت نظارت بر