خرید سکه کلکسیونی

اخبار بهار نیوز - صفحه 2

روزنامه بهار این روزها برخی صداها و رسانه های زنجیره ای به صورت هدفمند درصدد القای ناتوانی دولت در حل مشکلات و معضلات مردم هستند و بی امان تبلیغات کرکننده ای را علیه دولت روحانی ادامه می دهند. یکی از استراتژی های این طیف از بین بردن قبح رد صلاحیت ر