خرید کتاب سکه طلا

اخبار بهار نیوز - صفحه 1

روزنامه بهار روز دوشنبه در شهر اهواز نشست هم اندیشی دانشگاه، دولت، سازمان های مردم نهاد و رسانه با موضوع ریزگردها و راهکارها برگزار شد.مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب غرب کشور در این نشست با تبیین علمی وضعیت موجود کانون های داخلی