کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ایران خبر - صفحه 1

وزیر ارتباطات از اعلام نتیجه بررسی‌های کمیته رسیدگی به شکایت از بسته‌های اینترنتی تا یک ماه آینده و همچنین طراحی و پرتاب ماهواره‌های سنجشی و پرتابگر از جمله سفیر، سیمرغ و ناهید ۲ خبر داد.به گزارش ایران خبر، تشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت حجم اینترنت اپرا