جشنواره نوروزی

اخبار برنامه نود - صفحه 1

وبسایت رسمی برنامه نود - سیاه جامگان در دور برگشت برنده نشده است. جمعه 11 فروردین 96، هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال نفت تهران-سیاه جامگان مشهد ساعت 17:00 ورزشگاه تختی تهران به گزارش وب سایت برنامه نود، سیاه جامگان با حضور اکبر میثاقیان صاحب دو تسا