خرید سکه کلکسیونی

دیجیاتو - صفحه 5

از فتح مریخ تا سفر به قلب زمین رویاپردازترین میلیاردر جهان، کندن تونل را راهکار اصلی مشکل ترافیک شهری می داند. به نظر ایلان ماسک، توسعه خودروهای پرنده احمقانه است