خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایتنا - صفحه 3

ایتنا - به عقیده من فرمایش وزیر ارتباطات در راستای تفکر پیشگیرانه است که صد درصد تبعات منفی دارد و نه تنها به رشد فکری مردم کمک نخواهد کرد بلکه سانسور و فیلترینگ را بیشتر می‌کند. اسماعیل قدیمی، مدرس ارتباطات در زمینه ی پیامد اجرایی شدن طرح شورا