کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ایتنا - صفحه 11

ایتنا علی رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام