جشنواره نوروزی

اخبار ایتنا - صفحه 11

ایتنا معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر کاهش ۱۰۰ درصدی میزان قاچاق مکالمات در سال گذشته از ماهانه دو میلیون دلار ضرر قاچاق voip خبر داد بحث قاچاق مکالمه از سال ها پیش از جمله موضوعات مهم حوزه ارتباطی کشور بوده و ضررهای متعددی برای کشور به دنبال داشته است به