کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ایتنا - صفحه 1

ایتنا- با استفاده از چارچوب جدید بات مایکروسافت، توسعه‌دهندگان می‌توانند بات‌هایی بسازند که با کاربران داخل کانال و نیز کاربران چت های غیرخصوصی ارتباط داشته باشند. توسعه دهندگان نسل سوم هم اکنون به ابزا