کتاب سکه های ماشینی قاجار

عصر امروز - صفحه 7

به گزارش عصر امروز، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپهبد علی ایوب رئیس ستادکل نیروهای مسلح سوریه، پیرامون تحولات میدانی جنگ سوریه و حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات، به صورت تلفنی گفت وگو کردند. سرلشک