جشنواره نوروزی

اخبار عصر امروز - صفحه 61

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت زولبیا و بامیه از لحاظ ضرر برای سلامتی بدترین نوع شیرینی به شمار می آیند به گونه ای که حتی شیرینی خامه ای یک درجه از این شیرینی ها بهتر است به گزارش عصر امروز زولبیا و بامیه از لحاظ ضرر برای سلامتی بدترین نوع ش