جشنواره نوروزی

اخبار عصر امروز - صفحه 5

به گزارش عصر امروز حاج صادق آهنگران در محضر رهبر معظم انقلاب با قطعه شعری از فرزندش اعلام برائت کرد: منم که در دل طوفان به نوح می نازم شبیه نوح به اولاد دل نمی بازم اشاره کن به من ای نوح آسمانی من ببین چه ها کند این شور جانفشانی من ب