جشنواره نوروزی

اخبار عصر امروز - صفحه 1

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با آغاز مرحله دوم توزیع گوشت مرغ منجمد قیمت هر کیلو در خرده فروشی ها از 5900 تومان به 5700 تومان کاهش یافت. به گزارش عصر امروز، علی اشرف منصوری با اشاره به اینکه قیمت گوشت مرغ در چند روز گذشته به علت تعطیلی کشتا