جشنواره نوروزی

اخبار گویا آی تی - صفحه 7

افراد مختلف معیار های مختلفی برای انتخاب اسمارت فون مخصوص به خود دارند. برخی سرعت، کارایی، زیبایی و تکنولوژی های نو را به عنوان ملاک خود برای انتخاب اسمارت فون دلخواه خود در نظر دارند و برخی دیگر به استحکام، مقاومت در برابر