خرید سکه کلکسیونی

گویا آی تی - صفحه 7

در ویندوز ۱۰ تصویر پس زمینه صفحه قفل همواره تعویض می گردد و مشخص نیست این تصاویر در کجا ذخیره می شوند. تصاویر این بخش به صورت کاملا اختصاصی برای این منظور تهیه شده اند و شما به عنوان کاربر به آن ها دسترسی ندارید. اما در صورت